- Skads sognearkiv

Gå til indhold

Hoved menu:

                                           Skolehistorie.

De ældste oplysninger, vi har, om skolevæsen i Skads sogn findes i en embedsbog fra 1842. Her fortælles, at Skads sogns vestre skole er oprettet i 1787 af herremanden på Krogsgård, der ejede det meste af sognet. Jens Nielsen blev ansat som skolelærer og blev tillagt et jordstykke fra hvert af byerne Andrup, Oksvang og Skads. Derfor blev skolen placeret hvor de stødte sammen lige vest for Briksbøl bæk og blev kaldt Briksbøl skole. I alle 3 ejerlaug fik det matr. nr 1, og det kan stadig ses på de gamle matrikelkort.
Nogle mener, at skolen i Smørpøt, der stadig findes, Smørpøtvej nr 18, er ældre, men der er ingen skriftlige vidnedsbyrd derom, men vi ved, at Lærer Bech var biskolelærer ved Smørpøt skole indtil 1881, hvor han flyttede med til den nybyggede skole i Lunde.
Briksbøl skole blev i 1839 flyttet en snes alen ud mod vejen, og i 1882 er der foretaget en større ombygning, da man da satte dette årstal på gavlen. Da skolen i 1976 blev fjernet for at give plads til parkering af biler, blev årstallet overgivet til det lokale museum i pensionisthuset i Skads, hvor det stadig hænger I 1959 byggedes igen. Da var hovedvejen flyttet, og det gav plads til en ny skole med 4 klasseværelser ovenpå faglokaler i kælderetagen, samt gymnastiksal med omklædningsrum.
I 1960 var Briksbøl skoles æra forbi. Da blev børnene og lærerne fra sognets østre skoledistrikt flyttet til den nye skole, som så fik navnet Skads Sogns Kommuneskole. Der måtte nu i hast bygges yderlige 2 klasseværelser med plads i kælderetagen til sognebibliotek og fysiklokale. Indtil det var færdigt, måtte anvendes midlertidige lokaler i Andrup Forsamlingshus. Bl. a. et loftsværelse med kun et lille kvistvindue og en stejl kvartsvingstrappe, hvor der ud for repoet var et vindue ud til gaden. En lille dreng, der havde lidt for travlt, kurede ned ad trappen og gennem vinduet ud på fortovet. Han slap med nogle småskrammer, men der blev sat tremmer for vinduet.
Som følge af et større boligbyggeri i Andrupområdet blev skolen hurtigt igen for lille. Som en midlertidig ordning tyede man igen til Andrup forsamlingeshus. Der blev indrettet fire klasselokaler, men det blev hurtigt klart, at der var brug for en meget større skole, og at Skads kommune ikke var i stand til at klare opgaven, så allerede i 1966 var sammenlægningen med Esbjerg kommune en realitet. Man gik i gang med at planlægge en helt ny skole ved siden af den gamle. Den blev indviet i 1974 og fik navnet Skads skole.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu