- Skads sognearkiv

Gå til indhold

Hoved menu:

                              Lidt historie om Skads Sogn
Sognets areal udgør 3308 ha. og har ca. 2000 indbyggere (2011). Sognet hører til under det tidligere Skads herred, har tingsted i Esbjerg samt rets og politikreds. Skads sogn har ingen naturlige grænser. Det omgives af det tidligere Jerne, Bryndum, V. Nebel, Grimstrup, V. Nykirke, Sneum og Tjæreborg sogne. Sognet gennemskæres af den tidligere hovedvej 1 Esbjerg – København, som ved Korskroen krydses af hovedvej 11 Tønder- Frederikshavn. Afstanden fra sognets midte til Esbjerg centrum er ca. 10 km. Terrænet er temmelig højt og bølgeformet, de højeste punkter er Bavnehøj 42 m. og Mølhøj 38,6 m. Jorden er noget forskellig. I den vestlige del er der sandmuld med lerunderlag. I den østlige del mere magre med sandunderlag.

Af vandløb er Krogsgårds bæk (Briksbøl bæk) den største, som også Skads bæk løber ud i, forbi den tidligere Herregård Krogsgård og trak dennes mølle og videre til havet. Gummesbæk afvander Lunde Mølledam. Som navet siger, var der her en større vandmølle. Gummesbæk løber til Sneum å. Der er ikke de store engarealer, kun lidt langs Briksbøl bæk. I den østlige del mod Grimstrup skel findes en del mose.

Oprindelig var det meste af sognet hede. De største hede strækninger var Tingheden og mellem Skads og Solbjerg, som senere er blevet til Slots og Solbjerg plantage. Både ved Torshøj, Lundegård og Solbjerg plantage findes små egekrat som er levn fra fortidens oldtidsegeskove.

I sognet findes følgende byer Andrup, Skads, Oksvang, Briksbøl, Smørpøtte, Lunde, Sadderup og Solbjerg, desuden udflyttergrupperne Trekanten, Tude, Knude, Korskroen, Kamp og Tårngård. Skads og Andrup er de egentlige byer, med forretning og kirke. Kirken en temmelig stor kvadrestensbygning ligger i Skads, er romansk ca. fra 1200, temmelig kraftigt ombygget 1891 - 1892 med kalkmalerierne fra omkring 1500 dekoreret af ”Lilliemesteren”, som malede i omegnens kirker den gang.

Skads sogn fik sin første skole i 1787, da justitsråd Johan Ludvig Bruun på Krogsgård, under hvem størstedelen af sognets bønder var fæstere, rejste en skolebygning på fire fag i Briksbøl og ansatte en lærer til at undervise bøndernes børn. I 1882 blev der bygget en ny skole. Først i 1883 blev Lunde skole bygget, men der var tidligere en skole i Smørpøtte, som menes opført samtidig med Briksbøl 1787.

Af oldtidsminder: Der har været op mod 200, men de fleste er for længst jævnet, men der findes stadig ca. 90. Det viser, at sognet har været temmelig tæt beboet langt tilbage i oldtiden. Det ældst kendte navn på Skads fra 1300 tallet var Skazstath, som måske udledtes af mandsnavnet Skati. Skads sogn må have været temmelig betydningsfuld i oldtiden, eftersom også herredet er opkaldt efter byen, der ligger da også en gravhøj vest for kirken kaldet ”kongens høj”, Der ligger også to store Bavnehøje. I daglig tale kaldes det hele for ”Kongehøjene”, så måske i fordums tid der har været en konge på stedet? Af herregårde ved man kun Oksvang, som nævntes første gang 1406. Oxewang, som den blev kaldt er sandsynligvis gået til grunde under svenskekrigene. I 1636 hørte Oksvang som by under Krogsgård. 28. april 1657 toges tingsvidne, at 2 en halv gårde i Oksvang lå øde.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu